Håll trottoaren trygg på hösten och vintern

Lovisa stad är redo att ta emot höstens halka och snöfall. Hur är det med dig, fastighetsägare?

Tekniska centralens och underleverantörernas tjugo maskiner starka armada är redo att sanda, salta och ploga gatorna när väglaget blir dåligt. Staden underhåller cirka hundra kilometer gator och 20 kilometer lättrafikleder i tio tätorter.

En del av gatuunderhållet hör däremot till fastighetsägaren eller bostadsaktiebolaget.

Som ägare till ett småhus är det på ditt ansvar att trottoaren eller lättrafikleden utanför din tomt är ren, det vill säga fri från hala löv så här på hösten. Till radhus- och våningshusfastigheter hör förutom renhållning också plogning och förebyggande av halka. Ta en närmare titt på fastighetsägarens uppgifter på den här sidan.

Du får inte skotta snö från trottoaren eller din gård ut på gatan, trots att det känns som den lättaste lösningen. På bilvägen kan snön hindra eller till och med utgöra en fara i trafiken. Den snövall som plogbilen ibland lämnar framför porten är på invånarens ansvar.

Markus Lindroos, chef för samhällteknik vid Lovisa stad, berättar att Lovisaborna ger en del feedback om gatu- och vinterunderhållet. Han önskar att invånarna är tydliga i sin repons.

Meddela alltså en så noggrann adress som möjligt samt datum och tid för när du har lagt märke till en olägenhet. På så sätt har underhållspersonalen lättare att konstatera och rätta till saken. Och förstås är det också tillåtet att ge positiv feedback för väl skötta gator.

Ge feedback via kundservicekontoret Lovinfo (tfn 019 555 555) eller responsformuläret på Lovisa stads webbplats.