Här är de: stadsfullmäktiges presidium, styrelsen och nämnderna

Raatihuone kesällä torilta päin

Lovisa nya stadsfullmäktige valde på sitt första möte onsdagen den 7 juni 2017 fullmäktiges presidium, stadsstyrelse samt medlemmar till nämnderna och sektionerna.

Protokollet ska ännu godkännas, vilket betyder att besluten är preliminära.

Stadsfullmäktige leds av Otto Andersson (SFP). Första viceordförande är Janne Lepola (Saml), andra viceordförande Keijo Tähtinen (SDP).

Stadsstyrelsen leds även i fortsättningen av Mia Heijnsbroek-Wirén (SDP), medan Arja Isotalo (SDP) och Juha Karvonen (Saml) fungerar som första och andra viceordförande.

Övriga medlemmar i styrelsen är från SFP Lotte-Marie Uutinen, Ralf Sjödahl, Mikael Karlsson och Tom Liljestrand samt Jari Kekkonen från SDP och Saara Lång från Sannfinländarna.

Alla nya nämnder, styrelsen och presidiet (PDF, på finska)