Hedersomnämnande till Strömfors bruk i valet av Årets by

Strömforsin ruukki kesällä Strömfors bruk på sommaren

Finlands Byar rf utser årligen Årets by och andra meriterade landsbygdsaktörer. Priserna delades ut i Nyslott i samband med Lokaali 31.8–2.9 som är ett evenemang för lokala utvecklare. Denna gång var 17 byar, som var och en var utsedda till Årets by i sina egna landskap, nominerade. I årets val betonades ett aktivt påverkande och ansvarstagande för den egna byns service samt byns näringsverksamhet.

Till Årets by valdes Teuro-Kuuslammi i Egentliga Tavastland. Juryn övertygades av den omfattande verksamheten som skapar goda förutsättningar för boendet i byn och det välorganiserade frivilligarbetet. Det aktiva påverkandet fick även beröm.

Hedersomnämnande till Strömfors bruk och Ylisenpään kylärinki i Raumo

Andra hedersomnämnandet i valet av Årets by gick till Strömfors bruk som är en livaktig by med 500 invånare i Lovisa.

Motiveringar:
Invånarna har tagit ett exceptionellt stort ansvar för servicen i byn och byaföreningen upprätthåller ett eget bibliotek, ungdoms- och klubbutrymmen och en närservicepunkt i de tidigare biblioteksutrymmena. På grund av stor efterfrågan har de anställt två byahjälpar som utför olika arbeten i alla byar i området. Förutom de här uppgifterna, sköter den aktiva byaföreningen om och upprätthåller simstranden, Hellinkoski rastplats och vandringsledens sophantering.

Man har förutom servicetjänsterna även gjort berömvärdigt arbete i Strömfors bruk för företagsverksamheten och turismen. I byn fungerar också Vireä Strömfors ry som aktivt stöder företagsverksamheten och står för en diger evenemangsproduktion.

Området är kulturhistoriskt betydande och enskilda evenemang samlar årligen ca. 10 000 besökare till byn. I utvecklingsarbetet har man skickligt uppmärksammat både historia och innovationer, vilket gör att byn är både särpräglad och har ett livligt näringsliv.

På bilden Aimo Hotanen, Tuula Forstén, Marjo Priha ja Veli-Matti Mettinen.

Ylisenpään kylärinki (byarna Kodiksami, Kuolimaa, Mäentaka och Sukkala) i Raumo fick hedersomnämnande för ett berömligt samarbete mellan byarna och ett levande kulturarbete. ”Byaringen” har utvecklat verksamheten på ett egenartat sätt och det har fört med sig synlighet för verksamheten i området.

Tilläggsinformation:
Finlands Byar rf, ordf. Petri Rinne, 040 555 3232
SILMU-byar, byaombud Li-Marie Santala, 040 158 8038
Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson Kylien Kyläyhdistys ry, ordf. Veli-Matti Mettinen, 040 131 2173
Vireä Strömfors ry, ordf. Hilkka Liponkoski, 040 574 4445