Hopptornet på Lovisa stads badstrand i Liljendal får inte användas! Hopptornet har reparerats och kan nu användas säkert igen (Meddelande 26.9.2023)

Hopptornet på Lovisa stads badstrand Drömstrand i Liljendal har utsatts för vandalism och har försatts i användningsförbud. Hopptornet är stängt och får inte användas av säkerhetsskäl.

Meddelande 26.9.2023

Lovisa stad