Höstens kulturunderstöd kan sökas före 31.10.2019 klockan 16

I höst delas 4 000 euro ut som särskilt bidrag för projekt som äger rum under slutet av pågående år och början av nästa år. Ansökningstiden går ut 31.10.2019 klockan 16.

Kulturbidrag kan sökas av föreningar eller personer som ordnar öppna kulturevenemang.

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan avhämtas på och lämnas till kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, öppet vardagar klockan 9–16. Ansökningsblanketten jämte behövliga bilagor kan också skickas per post till

Centralen för bildning och välfärd/Kulturväsendet
PB 77
07901 Lovisa

Blanketten kan skrivas ut här: Ansökningsblankett 2019. Obs. Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt.

Ansökningen bör vara i centralen inom utsatt tid.  Försenade ansökningar beaktas inte. Besluten skickas elektroniskt.

En utredning om hur bidrag för föregående år använts bör inlämnas per 1.4 eller senast då man ansöker om ett nytt bidrag.

Mer information:

Leif Eriksson, chef för kultur- och fritidsväsendet, tfn 040 568 4138, leif.eriksson@loviisa.fi