Höstens övningsturer i tidigare Valintatalos idrottslokaler har annullerats

Idrottsturerna i tidigare Valintatalo, som varit stadens tillfällig idrottslokal, har annullerats för höstens del. Idrottsmattan som varit i fastigheten flyttas dit den ursprungligen var avsedd, det vill säga till Lovisavikens skolas utespelplan, som för tillfället ännu byggs. Mattan måste först installeras innan planens kantsarger kan byggas.

Idrottsväsendet i Lovisa stad beklagar stort situationen och olägenheten detta medför föreningarna. Höstens turer delades ut enligt den uppgift att även lokalerna i tidigare Valintatalo skulle vara i föreningarnas och skolornas användning minst till slutet av året. Rivningen av fastigheten har dock tidigarelagts och förberedelserna för rivningsarbetet har redan inletts.

Fritidssekreterare Päivi Hämäläinen efterlyser förståelse och tålamod av föreningarna. Fritidsväsendet arbetar för att hitta nya övningstider och övningslokaler för alla. Det innebär sannolikt att man är tvungen att förkorta de en och en halvtimme långa övningsturerna som delats ut till exempel i Valkom allaktivitetshus och i Harjurinne.

– Det finns inga extra lokaler, beklagar Hämäläinen.

Syftet var att föreningarnas övningsturer skulle inledas 17 augusti. Fritidsväsendet gör upp ett förslag till alla om en ersättande tur och lokal och kontaktar alla de föreningar och aktörer som ärendet berör.

– Ingens turer annulleras – i alla fall inte i detta skede, säger Hämäläinen.

Idrottslokalen i tidigare Valintatalo användes i huvudsak av skolorna och medborgarinstitutet samt av några lokala idrottsföreningar.

Tidigare Valintatalos rivningsarbeten inleds under hösten med kartläggning av skadliga ämnen och avlägsnande av dem. Rivningen av byggnaden och grunderna sker under våren 2021.