Hur permitteringen av stadens personal inverkar på stadens tjänster under hösten 2020

Raatihuone Rådhuset

Som en del av programmet för balanseringen av ekonomin som utarbetats för Lovisa stad för 2020–2022 och stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 kommer stadens personal att permitteras för två veckor under hösten 2020 och våren 2021. Permitteringarna gäller inte dem som arbetar med vård dygnet runt och antalet oavlönade dagar för de anställda som på grund av coronakrisen hade arbetsavbrott på våren kommer att dras av från permitteringsdagarna.

Permitteringarna av stadens personal under hösten 2020 inverkar på stadens tjänster enligt följande:

Stadskanslicentralen och Lovinfo

Kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa) är öppet normalt, men kunderna ombeds att observera att det kan förekomma kö i kundservicen och att väntetiden kan vara längre än vanligt. Stadskansliets kundserviceuppgifter kan också försenas under november–december på grund av minskat personalantal. Kunderna, både externa och interna, uppmanas att under slutet av året vara förberedda på att servicetiderna är förlängda.

Centralen för bildning och välfärd

Största delen av permitteringarna av centralens personal sker under 2021. Permitteringarna under hösten inverkar på centralens service enligt följande:

Bibliotekstjänsterna:

 • Biblioteksbussen kör inte under veckorna 43 och 48, det vill säga 20–26.10 och 24–30.11.

Fritt bildningsarbete, det vill säga medborgarinstitutets kurser:

 • Undervisningsgångerna för följande kurser ställs in under tiden 6–19.11.2020: Tesjoen kudonta, Koskenkylän kudonta, Taitokoulu 2, Ompelun iloa 3 och Aleksanterinkadun päiväkudonta.
 • Under tiden 20–26.11.2020 ställs undervisningsgångerna för följande kurser in: Taidekoulu 2, Helppoa kuvataidetta, Piirrän ja maalaan päiväkurssi, Taidekoulu 5, Taidepiiri 2, Taidekoulu 2 och Piirrän ja maalaan Pyhtää 2.

Tjänsterna för småbarnspedagogik:

 • I regel har permitteringarna ingen inverkan på vården som erbjuds barnen. Majoriteten av daghemmen stängs för tiden 21.12.2020–5.1.2021. Barnen som under denna tid behöver vård anvisas en annan dagvårdsplats. Då får en del av barnen tillfälligt en längre dagisväg till det jourhavande daghemmet.
 • Vårdnadshavarna kan under tiden 5–25.10.2020 svara på enkäten om kartläggning av vårdbehoven för deras barn. Vårdnadshavaren har informerats om saken redan tidigare.
 • Kundavgifter gottgörs för den tid som barn är frånvarande.

Utbildningstjänster:

 • Inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen genomförs permitteringarna på hösten för kanslipersonalens och den övriga personalens som inte hör till undervisningspersonalen del så att inverkan inte reflekteras på eleverna eller vårdnadshavarna. Utredningarna om vårens permitteringar pågår ännu. Man kommer att sträva efter att utplacera tidpunkterna för permitteringarna så att det inte kommer några ändringar i undervisningen.

Kuratorstjänster:

 • Tillgången till kuratorstjänster är försämrad under tiden 5–11.11.2020 och 2–23.12.2020, men ordnas vid behov. Man kan höra sig för om tillgången till kuratorstjänster från den egna skolans rektor eller övrig elevvårdspersonal. Kuratorerna kommer att informera eleverna och vårdnadshavarna via Wilma om sina egna respektive permitteringsperioder.

Städ- och kosttjänster:

 • Permitteringarna äger i huvudsak rum på sommaren 2021.

Ungdoms-, kultur- och idrottstjänster:

 • För ishallens del se inverkan nedan.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Permitteringarna av centralens personal börjar 21.10.2020 och fortsätter till slutet av året. Permitteringarna har inverkningar på kundservicen och områdesunderhållet.

Byggnadstillsynen och miljövården:

 • Byggnadstillsynens personal är stegvis permitterad under tiderna 27.10–9.11 och 10–23.12. Handläggningstiderna för bygglov och övriga tillstånd blir längre.
 • Miljövården har ingen kundservice under tiden 17–27.12.
 • Byggnads- och miljönämndens sammanträde 14.12 ställs in.
 • Ansökningarna om bygglov lämnas som normalt i Lovinfo.

Stadsplaneringsavdelningen:

 • Från och med 22.10.2020 kommer betjäningstiderna inom fastighetsmätningstjänsterna att bli längre.
 • Tjänsterna är stängda under tiden 9–31.12.2020.

Turistbyrån:

 • Lovisa turistbyrås kundservice är stängd 10.12.2020–3.1.2021. Under den tiden ger Lovinfo turistrådgivning under vardagar.

Arbetsverkstaden för unga, Lilla Petters gård:

 • Arbetsverkstaden är stängd under tiden 10.12–23.12.2020. Inga nya ungdomar tas in i december.

Landsbygdsförvaltningen:

 • Landsbygdsförvaltningen är stängd under tiden 18–24.11.2020 och 16–22.12.2020. Ingen kundbetjäning under den tiden.

Övrigt:

 • Lovisa stads ishall (Seppälävägen 21, 07900 Loviisa) är stängd i två veckors tid i slutet av året, 18–31.12.2020.
 • Utöver stängningen som permitteringarna medfört är ishallen också stängd på nyårsdagen 1.1.2021 och trettondagen 6.1.2021.

Grundtrygghetscentralen

 • Inga verksamheter eller mottagningar stängs, men inverkningarna av permitteringarna syns bland annat i att bland annat hälsovårdares, rådgivningsbyråns och tandvårdens kontroller inom icke-brådskande vård och årskontrolltider skjuts upp. Inverkningarna av permitteringarna syns även inom socialarbetet som en fördröjning av icke-brådskande service.

Meddelande har kommpletterats 3.11.2020 kl. 13.41 med information om kuratorstjänster under permitteringar. Meddelandet har kompletterats 28.10.2020 kl. 8.45 med information om inverkan på permitteringar inom socialarbete. Meddelandet har uppdaterats 22.10.2020 klo 14.50 med uppgifter om landsbygdsförvaltningen.