Huvudbiblioteket flyttar till nya utrymmen

Den nya lokalen är inflyttningsklar. Vi organiserar verksamheten i den nya lokalen och vi meddelar så fort som möjligt när vi är redo att öppna dörrarna på Drottninggatan 3.

Lån kan fortsättningsvis lämnas in i gamla bibliotekets (Drottninggatan 24) återlämningslucka.

Inga förseningsavgifter krävs under den här tiden.