Huvudbibliotekets öppettider inskränks ytterligare

Huvudbiblioteket i Lovisa är från och med måndagen 4.12.2017 öppet tillsvidare två dagar i veckan. Orsaken till att öppettiderna inskränks är de fortsatta inneluftsproblemen i huvudbiblioteket. Huvudbiblioteket är öppet tisdagar kl. 10-19 och lördagar kl. 10-15.