Extra inkomster genom kortvarig uthyrning av lokaler – föreläsning på Rådhuset 19.1 och webbseminarium 25.1.2023

Cursor Oy/Visit Kotka-Hamina och Lovisa stad ordnar föreläsningar (på finska) med temat ”Extra inkomster till vardagen genom Airbnb – Så här omvandlar du oanvända lokaler från utgift till extra inkomster”. Föreläsningarna bjuder på information om och erfarenheter av kortvarig uthyrning av inkvarteringslokaler. Delta på plats i Rådhuset i Lovisa torsdag 19.1 klockan 18.00–19.30 eller i webbseminariet 25.1.2023 klockan 18.00–19.30.

Föreläsningarna har samma innehåll och leds av Airbnb-experten och -författaren Joonatan Voltti. Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna för alla, men anmälning krävs. Anmäl dig till föreläsningen på Rådhuset senast 16.1.2023 och till webbseminariet senast 23.1.2023. Länk till webbseminariet skickas till dem som anmält sig.

– I synnerhet under Bostadsmässan kommer det sannolikt att finnas en stor efterfrågan på inkvartering i Lovisa. Om tanken på extra inkomster genom uthyrning av lokaler väcker intresse lönar det sig att delta i föreläsningarna, uppmuntrar projektchefen för Bostadsmässan i Lovisa 2023 Niina Okkonen.

Läs mera och anmäl dig på Cursors evenemangssida.