Idrottshallens golvrenovering skjuts upp till 2025

idrottshallen

Golvrenoveringen på Lovisa idrottshall som planerades till sommaren 2024 skjuts upp till nästa år. Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade 13.6.2024 avbryta konkurrensutsättningen av golventreprenaden.

– Konkurrensutsättningen av projektet avbröts för det förmånligaste anbudet som vi fick överskred anslaget som avsatts för entreprenaden över tredubbelt, berättar lokalchef Kenneth Albrecht. 

Stadsfullmäktige beslutade i april bevilja ett investeringsanslag på 100 000 euro för förnyandet av underbyggnaden i idrottshallens golv.

– Stadsfullmäktige skulle inte ha hunnit behandla eventuellt beviljande av tilläggsanslag förrän i augusti, så vi beslutade skjuta upp förnyandet av golvet till 2025. Så förorsakas idrottshallens funktioner mindre olägenhet då hallen är i användning under vintersäsongen, konstaterar Kenneth Albrecht.