Inbjudan: Informationsmöte kring reparationsarbetet i den nya delen av Harjurinteen koulu 9.10.2019 kl. 18

Harjurinteen uusi koulurakennus

Reparationsarbetena i den nya delen av Harjurinteen koulu håller på att bli klara. Eleverna och personalen flyttar tillbaka in i skolans lokaler efter höstlovet (18–21.10).

Onsdag 9.10.2019 klockan 18 ordnar vi ett informations- och diskussionsmöte, där vi presenterar vilka reparationsåtgärder har gjorts i den nya delen av Harjurinteen koulu. Bland annat sakkunnige Tapani Moilanen från Ramboll Oy är på plats och berättar om reparationsarbetena.

Informationsmötet är öppet för alla och hålls i Harjurinteen koulus matsal, Bangatan 1, dörr A.

Välkommen!

Mer information:

Antti Kinnunen, lokalchef, 0440 555 412, antti.kinnunen@loviisa.fi

Laura Tenhunen, rektor, 0440 555 752, laura.tenhunen@edu.loviisa.fi