Infokvällen torsdag 6.8 för Lovisavikens skolas elever i åk 7 och deras vårdnadshavare är inhiberad

Lovisavikens skola

Infokvällen inhiberas enligt uppdaterade rekommendationer från undervisnings- och kulturministeriet. I rekommendationerna nämns att stora folkssamligar ska undvikas.

Lovisavikens skolas personal har tillsammans med Lovisa stads ansvariga för smittsamma sjukdomar och utbildningschefen beslutat att inhibera infokvällen torsdag 6.8 för Lovisavikens skolas elever i åk 7 och deras vårdnadshavare. Informationen tilldelas eleverna vid skolstarten.

Under den kommande veckan kommer det att dras upp riktlinjer för hur skolorna ska agera i liknande situationer i framtiden.

Vi beklagar förändringen och hoppas på förståelse.

Mer information om verksamheten vid Lovisavikens skola: Petra Paakkanen, rektor, tfn 0440 555 887, petra.paakkanen@edu.loviisa.fi