Informationsmöte 19.3.2024 om förnyande av golvet i idrottshallen

Golvet i idrottshallen i Lovisa centrum är tänkt att förnyas sommaren 2024. Lovisa stads lokalservice planerar den exakta tidpunkten för arbetet tillsammans med idrottsväsendet och de föreningar som använder hallen. Ett öppet informationsmöte kring frågan hålls i Idrottshallens café 19.3.2024 klockan 17. Under mötet presenteras de senaste planerna. Det kommer också att finnas tid för diskussion och frågor. Vid mötet närvarar sakkunniga från både lokalservicen och idrottsväsendet.

Ett tilläggsanslag på 100 000 euro för projektet behandlas i näringslivs- och infrastrukturnämnden 29.2.2024. I beredningen finns mer information om varför golvet behöver förnyas.

Ändrat 4.3.2024 klockan 12.20: Infotillfället hålls i idrottshallens café och inte på Societetshuset som det tidigare stod.