Inneluften undersöks i Harjurinteen koulu

Harjurinteen uusi koulurakennus

Flera i personalen som arbetar i den nya delen av det finska skolcentret Harjurinteen koulu har under hösten uppvisat hals-, näs- och ögonsymptom. Det här har lett till att staden har inlett utredningar för att utesluta att symptomen beror på eventuella problem med inneluften i byggnaden.

Den här veckan har fuktmätningar utförts i två klassrum på andra våningen i skolans nyare del. I mätningarna uppmkom inget avvikande. Till följande mäts och rengörs ventilationen. Dessutom undersöks tätheten i ventilationskanaler i husgrunden.

Tillsvidare är alla undervisningslokaler i bruk. Elevernas hälsotilstånd följs upp via skolhälsovårdaren.

Även utredningen av inneluftsproblemen i elevvårdslokalerna i skolans äldre del fortsätter. I lokalerna har tagits ytprover. Staden informerar om provresultaten då de blir klara. Källaren under lokalerna töms och städas och dessutom undersöks och tätas genomföringar som kommer från källaren. Elever och studerande vistas inte längre tider i de lokaler som undersöks.