Iståndsättning av trafikparken i Strömfors kyrkby vann omröstningen

Lovisa stad prövar för första gången på deltagande budgetering. Lovisaborna ombads i februari att föreslå vad 20 000 euro kunde användas till detta budgetår. Sju av invånarnas förslag valdes ut till omröstningsskedet. Flest röster fick Jere Moisios förslag om att iståndsätta trafikparken i Strömfors kyrkby. Näst flest röster fick byggandet av ett vindskydd invid vandringsleden i Gråberg.

Moisio fick inspirationen för sitt förslag både av sina fina barndomsminnen från trafikparken och av sitt arbete på polisinrättningen i Östra Nyland.

Omröstningen genomfördes på webben och på Lovinfo 19.4–2.5.2023. Det gavs 227 röster.

– Det vinnande förslaget fick cirka 23 procent av rösterna och alla sju förslag fick minst 4 procent av rösterna, så det var en jämn omröstning, konstaterar ekonomidirektör Fredrik Böhme.

– Nu kavlar vi upp ärmarna och siktar på att få projektet klart ännu detta år, säger infrastrukturchef Markus Lindroos.

Lovisa stad informerar om hur iståndsättningen fortskrider.

– Samtidigt som centralen för näringsliv och infrastruktur tar itu med detta års projekt så börjar vi redan så småningom känna efter hurdan den politiska viljan är för deltagande budgetering för år 2024, berättar Böhme.

– Dessutom har arbetsgruppen nu ett bra tillfälle att reflektera över den respons som kommit in och hur genomförandet kunde utvecklas ytterligare under de kommande åren, säger Böhme.

Lovisa stads arbetsgrupp för deltagande budgetering 2023 tackar alla som lämnat in förslag och deltagit i omröstningen. Respons och idéer angående genomförandet av deltagande budgetering kan skickas till adressen viestinta@loviisa.fi.