Japansk kultur -utställning på Lovisa huvudbibliotek 18.12.2019 –27.2.2020

Julistekuva

Utställningen som öppnas i huvudbibliotekets utställningslokal i december erbjuder en dykning till japansk kultur. I utställningen som pågår till slutet av februari presenteras japanska träritningar och konstböcker från Villa Forsströms samlingar. Under utställningen kan man också bekanta sig bland annat med den japanska blomsterkonsten som heter ikebana, höra berättelser om japansk litteratur i Finland och öva sig japanskt språk.

Tapahtumajuliste

Japanska kulturgodbitar från Villa Forsströms samlingar!

I Lovisa huvudbibliotekens nedre våning presenteras underbara japanska träritningar från 1700–1800-talen samt konstböcker från Villa Forsströms bibliotek. I träritningarna, som är eftertraktade samlingsobjekt, beskrivs scener från kabukiteaterpjäser. I Japan på 1700-talet hade en allt större del av befolkningen tid och råd att njuta av kulturen: litteratur, teater, bildkonst och musik. Träteckningskonsten utvecklades ursprungligen för att göra reklam för de berömda kabukiskådespelarna, välkända landskapen i Edo och Kyoto, tempel, helgedomar och pilgrimsrutternas berömda utsikter. De undervärderade produkterna av dåvarande underhållningskultur har visat sig vara viktiga kulturhistoriska dokument och värdefulla konstskatter, vilket också denna utställning vittnar om.

Böcker, filmer och japanska för turister

Utöver Villa Forsströms träritningar och konstböcker har man i samband med utställningen beställt böcker och filmer som anknyter till japansk kultur till biblioteket. I och med den nya filmtjänsten Bibbabio/Kirjastokino har biblioteket också rättigheter att visa filmer, så i februari ordnas två filmkvällar med japansk film.

I januari och februari har man en minispråkskurs ”Japanska för turister” där man under ledning av Tapani Häkkinen kan lära sig ur turismens synvinkel viktiga fraser på japanska.

Bekanta dig med ikebana, japansk bågskytte och den japanska litteraturens historia i Finland

I mitten av januari avslöjar Leif Bagge det japanska bågskyttets hemligheter. Det japanska bågskyttet, kyudo, har förvandlats från stridsteknik till en fredlig idrottsgren med vilken man också har möjlighet att utveckla sig själv andligt. Då blir det en sorts livsstig. Denna andliga utveckling har att göra med Zen.

I januari är det också möjligt att bekanta sig med ikebana och pröva att bygga upp ett blomsterarrangemang. Ikebana, en japansk blomsterkonst, som betonar harmoni, linjens skönhet och diskret enkelhet, lämpar sig också för det finländska hemmet och den finländska miljön. Till ikebanas värld dyker man med Elizabeth Asikainen. Elizabeth är lärare i Sogetsu ikebana (STA, 2nd Jonin Sanyo).

I februari berättar Kai Nieminen om japansk litteratur i Finland före och från självständigheten fram till nutiden. Finland och Japan ingick diplomatiska förbindelser 1918, men redan före det hade man känt ett djupt intresse för Japan i storfurstendömet Finland.

Utställningen beaktar också mindre besökare: bibliotekets specialbibliotekarier Heli Salminen och Bettina Bergström tar emot daghems- och skolgrupper till exempel för att lyssna på japanska sagor.

Japansk kultur -utställning på Lovisa huvudbibliotek 18.12.2019–27.2.2020, under bibliotekets öppettider.

Lovisa huvudbibliotek, Drottninggatan 3, Lovisa

Ytterligare information: Jaana Laaksonen jaana.laaksonen@loviisa.fi , tfn 044 055 5499