Jenny Sirén-Paajonen är årets arbetstagare

Lovisa stads årets arbetstagare 2017 är Jenny Sirén-Paajonen, som jobbar som skolsekreterare vid Harjurinteen koulu. Staden belönade henne och långvariga arbetstagare på onsdagen den 28.2.

Det var ledningsgruppen för Harjurinteen koulu som nominerade Sirén-Paajonen. Sitt förslag motiverade gruppen så här:

“Jenny sköter sina arbetsuppgifter samvetsgrant, snabbt och professionellt. Hon har ett aktivt och initiativtagande arbetsgrepp. Jenny har visat vilja och kunskap att ta reda på saker då hon ställs inför nya utmaningar. Jenny möter alltid sina kunder och arbetskamrater med ett gott humör och en professionell attityd. Hon känner sitt verksamhetsområde väl, liksom de program och databaser som används inom skoladministrationen. Anställda inom hela kommunen kan få stöd av Jenny i datahanteringsfrågor.

Vardagen är krävande och hektisk när man jobbar i en ny enhetsskola som utvecklas. Jenny har efter bara några år på sin position uppnått en roll som sakkunnig i många frågor kring skolans verksamhet och vardag. Hon åtnjuter ett starkt förtroende bland den egna personalen, chefer för andra skolor samt samarbetspartner.”

Lovisa stad belönade på onsdagen den 28.2.2018 även arbetstagare som har jobbat för staden 20, 30 eller 40 år. De får välja mellan förtjänsttecken och presentkort. Samtidigt delade Kommunförbundet ut förtjänsttecken i guld eller silver till meriterade förtroendevalda i Lovisa.

40 år i stadens tjänst:

 • Boxberg Jan, förman, bildningscentralen
 • Ekblom-Strömberg Martine, dagvårdare, bildningscentralen
 • Hovi Anne, arbetshälsokoordinator, allmän och koncernförvaltning
 • Huotilainen Päivi, hälsovårdare, grundtrygghetscentralen
 • Nordström Heidi, hälsovårdare, grundtrygghetscentralen
 • Stålström Herbert, planskötare, tekniska centralen
 • Temmes-Silvonen Eija, rektor, bildningscentralen

30 år i stadens tjänst:

 • Annala Anne, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Auvinen Kristiina, avdelningsskötare, grundtrygghetscentralen
 • Avonius Gisela, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Bergström Lena, dagvårdare, bildningscentralen
 • Ekholm Inge, lärare vid medborgarinstitut, bildningscentralen
 • Frondelius Kristina, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Gabrielsson Gunilla, personlig assistent, bildningscentralen
 • Gustafsson Maria, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Holmberg Leif, lektor, bildningscentralen
 • Kiili Sirpa, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Kiiskinen Päivi, avdelningsassistent, allmän och koncernförvaltning
 • Kirjola Mervi, sjukskötare, grundtrygghetscentralen
 • Lassas May, hälsovårdare, grundtrygghetscentralen
 • Lindfors Benita, dagvårdare, bildningscentralen
 • Lindqvist Maarit, skolgångsassistent, bildningscentralen
 • Mannonen Tuula, lantbruksavbytare, allmän och koncernförvaltning
 • Pesonen Marika, sjukskötarem grundtrygghetscentralen
 • Pullinen Tiina, städare, allmän och koncernförvaltning
 • Rosvall Maria, socialarbetare, grundtrygghetscentralen
 • Sund Monica, serviceansvarig, grundtrygghetscentralen
 • Suomela Sirpa, lantbruksavbytare, allmän och koncernförvaltning
 • Törnqvist Inge-May, lönesekreterare, allmän och koncernförvaltning
 • Westerholm Beatrice, dagvårdare, bildningscentralen

20 år i stadens tjänst:

 • Ahlberg Linda, avdelningsskötare, grundtrygghetscenralen
 • Björklund Margita, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Gröndahl Saana, dagvårdare, bildningscentralen
 • Holmström Veronica, skolgångshandledare, bildningscentralen
 • Honkanen Kaisa, klasslärare, bildningscentralen
 • Johansson Katriina, närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Jyrkkämäki Tanja, sjukskötare, grundtrygghetscentralen
 • Koivula Sirkku, dagvårdare, bildningscentralen
 • Laiho Aune närvårdare, grundtrygghetscentralen
 • Lindberg Eeva-Riitta avdelningsassistent, allmän och koncernförvaltning
 • Lindfors Carita, städare, allmän och koncernförvaltning
 • Lindroos Markus, chef för samhällsteknik, tekniska centralen
 • Palasmaa Juha-Pekka, fritidshandledare, bildningscentralen
 • Ranta-Fransman Ann-Katrin, avbytarservicechef, allmän och koncernförvaltning
 • Rantanen Christina, sjukskötare, grundtrygghetscentralen
 • Tolvanen Susanna, tandskötare, grundtrygghetscentralen
 • Tuominen Tarja, specialbarnträdgårdslärare, bildningscentralen
 • Waris Hannele, biträdande avdelningsskötare, grundtrygghetscentralen
 • Vickholm Sam, landsbygdschef, allmän och koncernförvaltning
 • Wiik Gitte, närvårdare, grundtrygghetscenralen
 • Winqvist Johanna, klasslärare, bildningscentralen

Kommunförbundets förtjänsttecken i guld (30 år):

 • Lobbas Mats
 • Noroviita Timo

Kommunförbundets förtjänsttecken i silver (20 år):

 • Hagfors Kari
 • Lindén Ralf
 • Lindfors Bo
 • Lindfors Leena
 • Lohenoja Pertti
 • Virtanen Maria