Julmarknad tisdag 12.12.2023 på Lovisa torg – Välkommen!

Årets sista marknad på Lovisa torg, julmarknaden, ordnas på tisdag 12.12 klockan 7–16. Torgplatserna till marknaden säljs i ankomstordning från och med 6.30 i övre våningen på Forum (Brandensteingatan 13).

Utöver torget hör torgets parkeringsområden och delen av Brandensteingatan bredvid torget till marknadsområdet. På grund av marknaden är långvarig parkering förbjuden på torgets parkeringsområde från måndag 11.12 klockan 22, så bilar får inte lämnas i parkeringsrutorna över natten.

Marknadsarrangemangen stänger gatorna redan tidigt på tisdag morgon, ungefär klockan 4. Gatorna öppnas för trafiken senast två timmar efter marknaden, ungefär klockan 18. För Valkomresenärerna finns en ersättande busshållplats på Sibeliusgatan.

Lovisa stad ordnar marknadsskjutsar till Lovisa torg.

Marknadsskjutsar längs fem rutter:

  • Från Svenskby startar bussen från Lassilas bar klockan 9.15 och den vänder via Strömfors bruk.
  • Från Lappträsk Teboil startar marknadsbussen klockan 9.15 och den kör via gamla busstationen. Bussen vänder via Hindersby, Labby och Skinnarby samt 9.45 via Hardom till marknaden.
  • Från infotavlan i Sarvsalö startar bussen klockan 9.30 och den vänder via Rösund, Horslök och Bredvik till Isnäs. Avgångstiden från Isnäs bar är klockan 10.10 och från Gammelby korsning till väg 170 klockan 10.30.
  • Marknadsturen från Valkom startar klockan 10.15. 
  • Liljendalbussen startar från Sävträsk från Krapulbackens vägskäl klockan 10.35 och från Liljendal kyrka ungefär klockan 10.40. Bussen kör via Drombom och klockan 11.05 via Neste Oil Forsby och klockan 11.15 via Pernå kyrkby till Lovisa centrum.  

Bussarna anländer till och avgår från turisthållplatsen på Alexandersgatan. Alla bussar är försedda med texten Lovisa torg. Man kan stiga på från busshållplatserna längs vägen. Returturerna till Svenskby och Lappträsk avgår klockan 13, till Sarvsalö, Pernå/Liljendal och Valkom klockan 14.30.

Ytterligare information: torgövervakare Mika Koho, tfn 044 565 11 88, www.loviisa.fi/tori