Julpost till åldringar -kampanjen inbjuder alla invånare i Lovisa med att skicka julkort till åldringar

Joulupostia julpost

Alla tiders gladaste kampanj startar nu! Samfundet för kreativ omsorg, Siskot ja Simot, arrangerar tillsammans med sina samarbetspartner kampanjen Julpost till åldringar under tiden 16.11 –11.12.2020 på mer än 90 orter samtidigt. Kampanjen samlar julkort till åldringar inom hemvård och serviceboende. I Lovisa samlas julkort till kunder inom hemvården och på vårdhem.

– Genom att skicka ett julkort kan du få en ensam åldring att känna, att någon han tänkt på just honom eller henne. Med ett kort kan du beröra och skapa glädje åt en medmänniska, säger Eero Väisänen, verksamhetsledare för Siskot ja Simot rf.

Som samarbetspartner för kampanjen fungerar Kommunförbundet, Medborgarinstitutens förbund, Medborgararenan och Finlands 4H-förening. Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Det är både enkelt och roligt att delta i kampanjen!

Man kan delta genom att

1)     göra ett julkort och
2)     hämta kortet till en av insamlingsplatserna under tiden 16.11–11.12.2020

Så här gör du kortet:
Skriv din god jul hälsning på kortet.
Som mottagare skriver du ”Till Dig” och som avsändare ditt eget namn och Siskot ja Simot.
Sätt kortet som sådant i insamlingslådan. Var vänlig och sätt inte kortet i ett slutet kuvert.

Insamlingsplatserna i Lovisa:

Kundservicekontoret Lovinfo
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
vardagar 9–16

Seniorservicen
Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa
vardagar 9–15

Kompanjonskapshuset Hörnan
Öhmaninkatu 4, 07900 Lovisa

I Lovisa är det också möjligt att skicka kort per post till Kundservicekontoret Lovinfo, PL 77, 07901 Loviisa. Skicka kortet i ett kuvert. Man kan också skicka flera kort i samma kuvert. Kom ihåg frimärket.

Alla kortinsamlingsplatser och postadresser finns på kampanjens webbsida: siskotjasimot.fi/julpost.

Kampanjens webbsida: siskotjasimot.fi/julpost

Följ kampanjen på sociala medier: #berörmedkort #julpost

Ytterligare information:

Lovisa stad, serviceansvarig Monica Sund, monica.sund@loviisa.fi, tfn 0440 555 380
Lovisa stad, fritidssekreterare, idrottsinstruktör Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, tfn 0440 555 483
Siskot ja Simot rf, verksamhetsledare Eero Väisänen, eero.vaisanen@siskotjasimot.fi, tfn  050 545 3145
Siskot ja Simot rf, kampanjkoordinator Sari Turpeinen, sari.turpeinen@siskotjasimot.fi, tfn 050 544 5266