Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy bygger Drottningstrandens norra del

Kuningattarenrannan pohjoisosa. Drottningstrandens norra del.

Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy bygger bostadsmässområdets norra del färdigt. Vattenförsörjningen och gatorna färdigställs på området.

AC Päällysteet Oy valdes i upphandlingen till entreprenör för Drottningstrandens norra del. Även Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy gav ursprungligen anbud i upphandlingen. Lovisa stad har sagt upp avtalet med AC Päällysteet Oy och valt Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy att bygga Drottningstrandens norra del färdigt.

Bytet av entreprenör orsakar inte några större förseningar och påverkar inte projektets övergripande tidtabell. Syftet är att arbetet ska vara slutfört sommaren 2022.

Arbetet anknyter till byggandet av bostadsmässområdet 2023 Drottningstranden.

Mer information:

Drottningstrandens webbplats

områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi
infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi