Karlskronabulevardens södra fil stängs av 2.5.2022 mellan Drottninggatan och Mariegatan

Affärsverket Lovisa Vatten har sedan slutet av 2021 sanerat vattenledningsnätet på Mariegatan, på sträckan mellan Långgränd och Karlskronabulevarden. Måndag 2.5. ändras trafikarrangemangen så att Karlskronabulevardens södra fil stängs av mellan Drottninggatan och Mariegatan. Då den södra filen igen öppnas för trafik kan det bli aktuellt att i sin tur stänga den norra filen för trafik.

På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken, men man försöker garantera en obehindrad passage till tomterna med undantag av några korta stunder. Arbetet pågår uppskattningsvis till vecka 26/2022.

Mer information ges vid behov av direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409, planeraren för vattenservice Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844 eller dejouren, tfn 0440 555 902.