Kom med i invånarrådet för seniorer!

Lovisa grundar ett invånarråd som ska hjälpa staden utveckla seniortjänsterna.

Som byarnas stad vill Lovisa att invånarnas röst ska höras i för er viktiga ärenden.Vi utvecklar tjänster som främjar seniorernas välfärd och hälsa. En viktig del av vårt serviceutbud är att förebygga bekymmer i mån av möjlighet.

För att utveckla seniorservicen inför vi ett invånarråd.

Vi önskar att aktiva seniorer från varje stadsdel deltar i rådet. Invånarrådet ska som helhet bestå av cirka tio personer. Till att börja med sammanträder rådet ett par gånger i året. Ärende eller servicehelhet som skall bedömas plockas från redan existerande seniorservice.

I rådet deltar även personal från seniorservicen.

Blev du intresserad?

Ta kontakt före 8.11.2017: välfärdskoordinator Päivi Heikkilä, tfn 0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi, eller servicerådgivingen för seniorer Senni, vardagar klockan 9-12, tfn 040-575 3147, senni.helppi@loviisa.fi.

Foto: Bromford /Creative Commons