Kom och sommarjobba för Lovisa stad sommaren 2022!

Loviisan Raatihuone. Lovisa Rådhus.

Lovisa stads sommarjobb för sommaren 2022 kan sökas nu. För ungdomar som fyllt 18 år erbjuds i år 20 jobb och för ungdomar som fyllt 16 år 38 jobb. Dessutom erbjuds 23 jobb där 14–15-åriga skolelever har möjlighet att bekanta sig med arbetslivet. Jobben kan sökas via Kuntarekrys webbplats eller per brev. Ansökningstiden går ut söndag 13.3.2022 klockan 15.

Hurdana jobb finns det?

För ungdomar som fyllt 18 år erbjuds jobb bland annat som campingbiträde, som underhållsarbetare på parkavdelningen och som museiguide. Dessa jobb hittar du på adressen kuntarekry.fi/se/ genom att söka med arbetsnyckeln 416719.

För ungdomar som fyllt 16 år finns det jobb bland annat som vårdbiträde inom seniortjänsterna, parkernas underhållsarbetare och i bibliotekets kundbetjäning. Dessa jobb hittar du på adressen kuntarekry.fi/se/ genom att söka med arbetsnyckeln 416716.

Dessutom har 14–15-åriga skolelever möjlighet att bekanta sig med arbetslivet inom seniortjänsterna, i daghem och inom fritidstjänsterna. Dessa jobb hittar du på adressen kuntarekry.fi/se/ genom att söka med arbetsnyckeln 416661.

Hur söker jag?

Skicka din ansökan helst via Kuntarekry: www.kuntarekry.fi/se/.

Om du vill, kan du även skicka din skriftliga ansökan till adressen:

Lovisa stad/ Kundservicekontor Lovinfo
PB 77
07901 LOVISA

Skriv på kuvertet ”Sommarjobb 2022”.

Jobben har publicerats på Kuntarekry onsdag 16.2.2022 och ansökningstiden går ut söndag 13.3.2022 klockan 15.

Mer information:

Thomas Grönholm, personalchef, tfn 0440 555 210, thomas.gronholm@loviisa.fi