Kommendantshusets historia skrivs om

Lovisa stads museums byggnad har länge utpekats för att ha varit kommendantshus på 1700-talet. Ny forskning visar att detta inte stämmer. Lovisa stads museum har forskat i kartor och ritningar från Krigsarkivet i Sverige, och källorna visar att stadens stenhus från 1700-talet har blandats ihop i tidigare historieforskning.  

Forskningsprojektet är en del av förberedelserna med utställningen Det så kallade Kommendantshuset och museets tidigare hem som visas på Lovisa stads museum från och med den 16.4.2024. Den nya utställningen handlar om de fyra byggnader som inhyst museet sedan grundandet 1904, det vill säga Rådhuset, Degerby rusthålls byggnad, Frenckellska gården på Kortgränd 3 och det nuvarande museet, allmänt känt som Kommendantshuset. Alla dessa byggnader bär både på en egen historia, och en koppling till olika betydelsefulla händelser i stadens förflutna. 

Arbetet med utställningen har bestått av arkivforskning och en del detektivarbete.  

– Vi har länge insett att vi vet för lite om vårt eget hus, och därför ville vi jobba med just byggnadshistoria i den här utställningen. Men vi blev ändå förvånade över att vi fick omvärdera museibyggnadens identitet på ett rätt så grundläggande sätt, konstaterar museets intendent Ulrika Rosendahl. 

Museets byggnad inflyttningsklart år 1756. Källa: Krigsarkivet i Sverige.

Arkivmaterialet visade entydigt att museets byggnad aldrig varit kommendantshus under 1700-talet, som man tidigare trott. I stället har här funnits bostad och ritkontor för Fortifikationens officerare under hela svenska tiden. Det egentliga kommendantshuset var istället det hus på Östra Tullgatan 17 som Lovisaborna brukar kalla Brandkårshuset. Här installerade sig från och med 1770-talet de svenska kommendanter som fungerade som lokala chefer för garnisonen i Lovisa.  

Orsaken till att husen blandats ihop var dels att bägge husen har periodvis kallats fortifikationshus, och om man bara läser skriftliga källor uppstår lätt missförstånd om vilken byggnad som avses.  – Det är viktigt att studera just kartor, ritningar och de faktiska byggnaderna, eftersom husens benämningar förändrats under historiens gång, påpekar Rosendahl. 

En annan orsak till förvirringen är att museibyggnaden faktiskt var kommendantshus en kort period långt senare. Under slutet av den ryska garnisonens tid bodde garnisonschefen i museets byggnad, men titulerades platsmajor. Den sista platsmajoren Gustav Lindström fick 1884 titeln kommendant, men avled dessvärre samma år. Lovisaborna började i detta sammanhang kalla museibyggnaden för Kommendantshuset. 

Museet blir 120 år 

Vid sidan av byggnadernas historia handlar utställningen också om museets 120-åriga tid i Lovisa.  

– Museets historia är också stadens historia, och i den här utställningen kan man lära sig mer om båda, säger amanuens Elina Parkkila. 

Besökarna får följa med de förändringar som skett inom museiarbetet, och hur föremålssamlingarna som har följt med i flyttlassen till alla de olika byggnaderna utnyttjats till olika utställningar genom tiderna. Till exempel kan man bekanta sig med museets första intendent Jedvard Iverus livsstil på museet, eller få reda på hur museisamlingarna skyddades under andra världskriget.  

Ökad öppettid i maj 

Utställningen visas på Lovisa stadsmuseum mellan 16.4.2024 och 9.3.2025. Från och med den andra maj inleds museets sommaröppettider, vilket innebär att museet har öppet klockan 11–17 alla dagar utom måndag. Fram till maj gäller ännu vinteröppettiderna: klockan 12–16 med stängt på måndag och lördag.

Lovisa stads museum

Parkgatan 2