Kommunalvalets egentliga valdag är 13.6.2021 – en del av vallokaler har förändrats sedan förra valet

Kommunalval 13.6.2021

Kommunalvalet ordnas den 13.6.2021 klockan 9–20. På den egentliga valdagen kan man rösta endast i sin egen vallokal. Din vallokal anges på det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som du fått per post. En del av röstningsställen har förändrats sedan förra valet.

De nya röstningsställen

Som Lovisa centrums nya röstningsställe fungerar Lovisavikens skola. I Märlax är vallokalen densamma som förr, men med ett nytt namn, Vägglösa verkstadens ”hembo”. Röstninggstället har förändrats i Hardom området, det är nu i Traditionscentrum Kuggom. Det nya stället i Pernå kyrkby är Höganås. I Forsby röstar man nu i Forsby skolcentrum och i Isnäs i Isnäsin koulu.

Röstningsområde och röstningsställe på valdagen 13.6.2021

001 Lovisa centrum: Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27 B
002 Harjurinne: Harjurinteen koulu, Bangatan 1
003 Valkom: Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62
004 Märlax: Vägglösa verkstadens ”hembo”, Nordenskiöldsvägen 1
005 Skinnarby: Bygdegården, Påvalsbyvägen 679
006 Hardom: Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 16
007 Pernå kyrkby: Höganås, Höganåsvägen 25
008 Forsby: Forsby skolcentrum, Kullbyvägen 4
009 Isnäs: Isnäsin koulu, Edövägen 27
010 Sarvsalö: Byagård, Sarvsalövägen 1035
011 Strömfors norra: Tidigare Teutjärven koulu, Turkkilavägen 167
012 Strömfors kyrkby: Kylis, tidigare biblioteket, Koivulanmäkivägen 1 C
013 Strömfors södra: Tessjö närbibliotek, Centrumvägen 2
014 Liljendal: Biblioteket, Herrgårdsvägen 27

Vid röstningstillfället ska man förete ett bildförsett identitetsbevis. Det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som skickas per post till alla röstberättigade är bra att ha med sig eftersom det försnabbar röstningen. Alla 18 år fyllda personer är röstberättigade.

Använd munskydd och håll avstånd på vallokalen!

Ytterligare information till medierna: direktör för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors tfn 0440 555 216 och Lovinfo tfn 019 555 555

Läs mer om kommunalvalet på vår webbsida.