Kommuner i Kymmenedalen och Lovisa stad bland kulturarvspristagarna

Europeiska Unionen och Europa Nostra delade ut kulturarvspriset till finska planer för kulturfostran och till projektet Kulturvolten. Kulturstigarna i Fredrikshamn, Kotka, Lovisa, Pyttis och Vederlax-Miehikkälä och Pikku Lennokki och Lennokki i Kouvola har prisbelönts. Dessa är planer för kulturfostran i vilka man beskriver hur man planerar och förverkligar kultur-, konst- och kulturarvsfostran mångprofessionellt som en del av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogik.

Barnkulturarbetarna i kommunerna i Kymmenedalen och i Lovisa stad utvecklar tillsammans i nätverket KOPPA kultur för barn inom det egna området. Kulturstigarna och Lennokki är resultatet av nätverkslikt samarbete och ändå är de en bild av den egna kommunens kultur och konst. Det prisbelönta projektet Kulturvolten stödde uppgörandet av planer för kulturfostran som ett nationellt projekt 2015–2016.

Bildningsväsendet, skolorna och aktörerna inom kultur och konst uppgjorde tillsammans Kulturstigarna och Lennokki. Kulturfostran gäller all undervisning, inte bara konst- och färdighetsämnen, och den sammanbinder olika läroämnen. Kulturfostran garanterar alla elever samma möjlighet att delta i hemkommunens kultur, kulturarv och konst. För varje årskurs har man valt ett eget tema. När eleven flyttar från en årskurs till följande årskurs får eleven under sin skolgång en mångsidig upplevelse av kultur- och konstlivet i sin hemkommun.

Som bilaga: Sammanfattning om planen för kulturfostran i Kymmendalen och Lovisa

För mera information om om Lovisas kulturstig kontakta Paola Dadda, kulturproducent, tfn 0440 555 499, paola.dadda@loviisa.fi