Konditionssalsanvändarna ska uppdatera sina nycklar senast 19.11.2020

På grund av ändringar i låset till konditionssalen i Idrottshallen måste konditionssalsnycklarna uppdateras. Från och med 23.11.2020 är Idrottshallens konditionssal öppen måndag─fredag klockan 7─21.

Nyckeluppdateraren finns

  • till höger om ytterdörren till kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa) och
  • till vänster om ytterdörren till Agricolahallen (Forsövägen 3, 07700 Forsby såg).

Det finns anvisningar bredvid uppdateraren.

För att din nyckel ska fungera i Idrottshallen, måste du uppdatera den senast 19.11.2020. Detta gäller endast konditionssalsnycklar, inte t.ex. föreningsnycklar med konditionssalsbruk.

Från och med 23.11.2020 är Idrottshallens konditionssal öppen måndag─fredag klockan 7─21.

Mer information: Kundservicekontoret Lovinfo, tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi