Kuggom och Valkom daghem stängda till utgången av april

Som läget nu ser ut kommer Kuggom daghem och Valkom daghem att vara stängda till utgången av april. Verksamheten i dessa daghem fortsätter i Villekulla daghem och i Fredsby daghem dit verksamheten flyttades 23.3.2020.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken koncentrerades 23.3 eftersom antalet barn inom småbarnspedagogiken sjönk på grund av coronavirusepidemin. För närvarande deltar cirka 20 procent av barnen i den småbarnspedagogik som staden ordnar jämfört med det normala.

Enligt Statsrådets riktlinjer erbjuder staden småbarnspedagogik till alla barnfamiljer som behöver den. Statsrådet rekommenderar ändå att man sköter barnet hemma om det är möjligt.

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, sofia.hoff@loviisa.fi