Kunderna gav toppbetyg åt Lovisa seniortjänsters serviceboendet Lyckan och hemvård

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat resultatet från en nationell enkät om kundnöjdheten i seniortjänsterna som utfördes våren 2022. Över 2800 offentliga och privata enheter runt om i landet deltog. Serviceboendet Lyckan i Pernå kyrkoby hade den nionde högsta kundnöjdheten i hela landet. Hemvårdens poäng hörde till den regionala toppen. Tack till personalen för ert utmärkta arbete!

Läs THL:s raport på finska (PDF):

https://thl.fi/documents/10531/8576032/Parhaimmat+asiakasarviot+saaneet+vanhuspalvelujen+yksik%C3%B6t.pdf/ca4b70cc-4ef0-886a-4361-d3181f43fe93?t=1669122925789