Kvarnåspromenaden fick skyltar

Näkymä Myllyharjulta Utsikt från Kvarnåsen

Lovisabornas mest omtyckta promenadstråk erbjuder både naturupplevelser och spår av stadens förflutna. Nya skyltar på Kvarnåsen ger insyn i åsens historia och natur.

Längs en rutt på 1,7 kilometer från Lovisa kyrka till Plagens badstrand finns nu 16 skyltar som berättar om Kvarnåsen i både ord och bild.

– Åsen har haft en stor betydelse för Lovisa, berättar Mia Grönstrand som står bakom arbetet med texterna.

–Åsen användes för rekreation från och med 1880-talet då badhusläkare Georg Öhman började ordinera badhusgästerna hälsofrämjande promenader längs åsen.

­– Kvarnåsen är så självklar för Lovisaborna att man sällan tänker på hur mycket den påverkat staden genom tiderna, påpekar stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman.

-Växtligheten formas av den mänskliga verksamheten på området och i dess närhet. Vad man under olika perioder prioriterat, syns tydligt som spår i växtligheten på åsen.

I och med de nya skyltarna får man bekanta sig med hur åsen formats genom tiderna och vad den använts till.

– Kvarnåsen har fått sitt namn av de väderkvarnar som stod här från mitten av 1700-talet fram till början av 1900-talet. På den tiden var åsen helt trädlös, så här blåste bra, berättar Ulrika Rosendahl från Lovisa stads museum.

Senare beslöt man att anlägga tallskog här för att skapa en behaglig miljö för badhusgäster att promenera i.

–Kvarnarna revs, men man ångrade sig, och 1923 flyttade Lovisas sista kvarn hit, och här står den än i dag. Ursprungligen hade den kvarnen stått norr om kyrkan.

Under rutten får man också bekanta sig med byggnader som försvunnit från platsen. Hit hör Mossebackens pensionat och restaurang Casino som båda förstördes i bränder. Många lovisabor kommer säkert ihåg det betongbrutalistiska vattentornet som tronade på åsen mellan 1961-2017. Åsen har också använts som begravningplats sedan 1700-talet.

Projektet med skyltarna är ett samarbetsprojekt med deltagare från stadens trädgårdstjänster, museum, kommunikation, planläggning, miljöskydd och infrastruktur.