Kvistarna bort från ledningarnas väg! – Avkvistningsarbetet har börjat och den är vid Pernå

Avkvistningen av rutterna för Lovisa stads el- och gatubelysningsledningar började 1.3.2023 och den har fortsatt till Pernå, varifrån den fortsätter till Forsby, Isnäs och Sarvsalö. Ett avkvistningsarbete har inte gjorts tidigare, så det finns rejält med arbete i trädbeståndet längs vägarna, både inom vägområdet och inom det privatägda området i vägområdets omedelbara närhet.

Syftet med avkvistningen är at frigöra kabeln från kvistar som skavar den så att den inte går sönder och förorsakar problem. Avkvistningen underlättar också underhållet.

Lovisa stad ber att alla ska iaktta försiktighet närde rör sig på vägarna.

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad

Jim Maukkonen
markbyggmästare
tfn 040 071 40 20