Landsbygdsväsendet i Lovisa stad deltar i att fira avbytarverksamhetens 50-åriga färd!

Foto: ©maaseutuverkosto, Yrjö Tuunanen

Landsbygdsväsendet i Lovisa stad deltar tillsammans med kommunerna i Södra Finlands avbytarområde i att fira avbytarverksamhetens 50-åriga färd.

Avbytarsystemet som grundades 1974 fyller i april 2024 vördnadsvärda 50 år. Systemet grundades för att stöda arbetarna på landsbygden och för att underlätta deras vardag. Avbytartjänsterna och avbytarna stöder med sitt arbete producerarnas välfärd och produktionen av inhemsk föda.

Avbytartjänsterna har vuxit till en betydande del av jordbruksgemenskapen i att de erbjuder hjälp och stöd under olika situationer på gårdarna. Tjänsterna som den erbjuder, så som avbytararrangemang och förmedling av avbytararbetskraft har varit oersättliga för jordbrukare omkring i Finland.

Det är dags för fest – Avbytarverksamhetens 50-årsjubileum!

Nu är det dags att fira avbytarverksamhetens resultat och att tacka den engagerade personalen över åren.

Lovisa stad
landsbygdsväsendet