Lånedagen på Lovisa bibliotek 8.2.

Under lånedagen kan du få dina förseningsavgifter borttagna då du
besöker biblioteken i Lovisa. Glada lässtunder!

Låndagen affisch