Läslust till barnfamiljerna i Lovisa och Lappträsk genom samarbete mellan rådgivningsbyrån och biblioteket

Med hjälp av ett understöd beviljat av Regionförvaltningsverket i Södra Finland har man i Lovisa bibliotek i samarbete med Lappträsk bibliotek planerat och genomfört ett mångsidigt paket för att stöda familjernas läslust. Under besök till rådgivningsbyrån får barnfamiljer en bokkasse, som utöver en bokgåva innehåller uppgifter om bibliotekstjänsterna i området, om övriga tjänster och såklart om betydelsen av läsning. Man börjar dela ut bokkassar i maj.

Lovisa bibliotek har i samarbete med Lappträsk bibliotek genomfört projektet ”Tack att du läser för barnet – Läslust för barn i rådgivningsåldern”. Syftet med projektet är att utöka jämställdhet och att främja läslust genom att delta i barnfamiljernas vardag redan i samband med besöket till rådgivningsbyrån.

Grunden till läskunnigheten ges redan i den tidiga barndomen och föräldrarnas betydelse för läskunnigheten är den mest betydande faktorn innan barnet självt kan läsa. ­

– Tack att du läser för barnet-materialet sporrar på ett milt och avslappnat sätt föräldrarna att ge tid för ens korta läs- eller ramsstunder. De är hela familjens gemensamma kvalitetstid och är guld värda. Många föräldrar kan också bli glada över att få veta att ett barn som hört en kvällssaga sover en längre nattsömn, berättar projektkoordinator Jaana Laaksonen.

Förutom att man sporrar familjerna att läsa och rimma tillsammans hemma, vill man med bokkassen påminna om att biblioteket är en trygg och avgiftsfri lokal dit alla är välkomna. Man kan i lugn och ro vistas på barnavdelningen och man behöver inte alltid ens låna något.

– I bokkassarna finns till exempel Sagopasset, vars läskompisar räven och ekorren även träffas på Lovisa och Lappträsk bibliotek. Man behöver inte göra Sagopasset genom att läsa specifika böcker, utan passet har planerats till att stöda barnets egna intressen, berättar i sin tur chefen för Lappträsk bibliotek Hanna Lindroos som står bakom idén till Sagopasset.

Man har också hört personalen på barnrådgivningsbyrån – både nationellt och lokalt. I Läscentrums effektfullhetsundersökning intervjuades hälsovårdare som arbetar på rådgivningsbyråer och nästan alla efterlyste material som skulle delas ut till familjerna för att sporra föräldrarna att läsa till barnen. I Lovisa var man av samma åsikt och dessutom planerades ett pop-up-bibliotek med en sagotimme i rådgivningsbyråns lokaler.

– Sagotimmarna och pop-up-biblioteket kommer att kvarbli som en permanent samarbetsmodell mellan biblioteket och rådgivningsbyrån, påpekar bibliotekarie Rebecka Asikainen som delgett av sin sakkunnighet till projektet.

Mer uppgifter:

Jaana Laaksonen | Projektkoordinator | jaana.laaksonen@loviisa.fi  tfn 044 055 54 99

Hanna Lindroos | Bibliotekschef (Lappträsk) | hanna.lindroos@lapinjarvi.fi tfn 044 755 60 37

Bokkassens innehåll
Bokkassens innehåll