Lekparkernas sandlådor är för barn, inte för katter 

Hiekkalaatikkoleikit Barn leker i sandlådan

I vissa stadens lekplatser har det  uppstått problem med kattbajs i sandlådorna. 

Staden påminner kattägarna att enligt stadens ordningsregler får katter inte gå lösa i lekparker och om katterna släpps lösa borde ägarna ha koll på sina djur. 

På grund av hygienorsaker byts sanden i sandlådorna en gång per år och det är inte ändamålsändligt att börja byta flera gånger än så. Staden vill inte heller slopa alla sandlådor eftersom de anses vara en viktig del av lekparkerna. Man vill ändå påminna kattägarna om deras ansvar. 

På stadens parkavdelning har man funderat på att sätta lock på sandlådorna, men av praktiska skäl fungerar det möjligtvis endast i lekparkerna vid daghem. 

Det är också skäl att komma ihåg att om en gravid kvinna blir smittad av toxoplasma, vilket sprids via katternas avföring, kan infektionen orsaka skador på fostret och barnet.

Mera information: stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn. 0440 555468, mona.backman@loviisa.fi