Lilla Kulturstigen växer – Daghemmen i Lovisa får fler konstväskor

Lilla Kulturstigen växer och daghemmen i Lovisa får fler konstväskor. Syftet med Lilla Kulturstigen är att erbjuda daghemspersonalen material och idéer till stöd för kulturfostran. Detta material består av konstväskor, som daghemmen kan låna. Vår nyaste väska är en kvällssagoväska, som lånas ut till daghemmen. Väskan är full med barnböcker att låna hem!

Som en del av Lovisa stads plan för kulturfostran har kulturtjänsterna redan i flera år koordinerat en kulturstig för grundskolorna i Lovisa. Denna kulturstig har varje år erbjudit skoleleverna i Lovisa smakprov från olika områden inom kultur och konst. Kulturstigen är ett verktyg för att genomföra kulturfostran, konstfostran och kulturarvsfostran som en del av undervisningen i kommunen. Syftet är att hjälpa såväl pedagoger som lärare att utnyttja lokala kulturinnehåll och lärmiljöer. Planen för kulturfostran säkerställer jämlika möjligheter att delta i och bekanta sig med konst och kultur; förmågan att förstå, bedöma och använda kultur utvecklas och förmågan att läsa budskapen i medier och den omgivande världen stärks. Eleverna lär också känna kulturen och kulturarvet i näromgivningen, och genom kulturfostran lär de sig också att förstå kulturernas mångfald. Barnens förmåga att tänka och lära sig utvecklas då de får undersöka, tolka och skapa – det stärker barnets positiva självbild.

Som ett komplement till skolornas kulturstig startade vi redan hösten 2019 Lilla Kulturstigen, som är riktad till småbarnspedagogiken. Syftet med Lilla Kulturstigen är att erbjuda daghemspersonalen material och idéer till stöd för kulturfostran. Detta material består av konstväskor, som daghemmen kan låna. Den främsta avsikten är att införliva konst och kultur som en del av vardagen – materialet i väskorna kan användas när som helst. Dessutom kan väskan, som kommer till daghemmet och öppnas tillsammans i gruppen, utgöra ett programnummer i sig!

Teater, musik, dans, ordkonst – Väskorna bjuder på glädje, upplevelser och tips

Lilla Kulturstigen fick sin början i några materialväskor som daghemmen kan låna via biblioteken. Den första färdiga väskan var teaterväskan, som sammanställdes av Teater Fabel. Väskan innehåller en särskild pjäs och rekvisita för den, anvisningar och olika övningar för att skapa en egen teaterstund i daghemmet. Anvisningarna inkluderar också en viktig påminnelse om att den berättelse som finns i väskan endast är en utgångspunkt: i daghemmens händer kan karaktärerna och berättelserna utmynna i något helt annat!

Senare färdigställdes musikväskan i samarbete med musikinstitutet. I denna väska finns tips och idéer på olika lekar och spel i anslutning till ljud av olika slag. Med i väskan finns dessutom rytminstrument och bland annat Nalle Näpen, som gärna lyssnar på barnens uppträdanden.

Under hösten 2021 kompletterades samlingen väskor med Lovisa Dansinstituts dansväska samt med ordkonstväskan, som ordkonstpedagog Satu Liikkanen (Satumatka Productions) sammanställt. Utöver dessa finns det två väskor för rim och ramsor i cirkulation: en på finska och en på svenska. Också i dessa väskor finns en massa inspirerande och roligt material till stöd för vardagen i daghemmen.

Dansväskan är en del av Lovisa Dansinstituts projekt Danstassarna och utgör ett introduktionspaket för dans som dansinstitutet sammanställt för småbarnspedagogiken. Dansväskan har planerats av dansinstitutets lärare i barndans.

I ordkonstväskan finns bland annat handdockor, litteratur, musik och såpbubblor. I väskan för rim och ramsor finns tips på att göra ramsor, och i den finska väskan finns bland annat en påse för trafikramsor och kort för rörelseramsor. Väskorna för rim och ramsor utarbetades i samarbete mellan småbarnspedagogikens projekt Erövra språket, biblioteket och kultur- och idrottstjänsterna.

Vår nyaste väska är en kvällssagoväska, som lånas ut till daghemmen. Väskan är full med barnböcker att låna hem! Den finska väskan och svenska väskan är på Fredsby daghem fram till slutet av 2022, efter vilket de blir lediga och kan lånas av de övriga daghemmen i Lovisa.

Familjerna erbjuds en möjlighet att låna hem en kvällssagobok samtidigt som barnet kommer till daghemmet eller avhämtas därifrån. Lånandet av böcker har gjorts lätt och familjerna behöver inte ta med sig bibliotekskortet.

Målet är att vid sidan om väskorna genomföra verkstäder och besök för såväl pedagogerna som barnen. Vår förhoppning är att väskorna ska stimulera vardagen och vara ett ytterligare verktyg för daghemspersonalens egen verksamhet. Vi hoppas på respons på användningen av väskorna, såsom också utvecklingsidéer för att utveckla Lilla Kulturstigen. Och naturligtvis välbefinnande för barnen!

Bild: Kvällsagoväskan, Lovisa bibliotek

Mera information om andra väskor: Pikku Kulttuuripolku | Lilla Kulturstigen (på webbplatsen peda.net)