Lista på webbplatsen över upphandlingar som Lovisa stad planerar genomföra

Lovisa stad har börjat publicera en upphandlingslista på sin webbtjänst där det beskrivs vilka upphandlingar staden har för avsikt att konkurrensutsätta under 2019.

Upphandlingslistan finns på adressen www.loviisa.fi/sv/upphandlingar. Listan uppdateras minst varje halvt år och vid behov oftare.

– Vi önskar att företagare kommenterar denna första version av upphandlingslistan, så att vi kan utveckla den vidare, konstaterar direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström.

Respons på upphandlingslistan kan skickas till Joakim Holmström, joakim.holmstrom@loviisa.fi, eller näringslivschef Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi.