Lokala företag vann i konkurrensutsättningen av glasskioskplatser

Konkurrensutsättningen av glasskioskplatser i Lovisa stads centrum 2023 genomfördes 9.11.2022–30.11.2022. Inom anbudstiden skickade fyra aktörer sina anbud: II Duo Oy, Local Artisans Ab (Gamla Borgås Glassfabrik), Suomen Paras Gelato Oy och Unilever Oy. Under inkommande sommarsäsong säljer Il Duo Oy glass i Ankarparken och Suomen Paras Gelato Oy på busstationen. Båda är Lovisaföretag. Det bästa anbudet för platsen vid Skeppsbron gavs i sin tur av borgåföretaget Local Artisans Ab, som också är känt under namnet Gamla Borgås Glassfabrik.