Lokalförsvarsövningen Kehä 24 i Lovisa 4.–7.3.2024

Den första lokalförsvarsövningen för i år Kehä 24, som leds av Gardesjägarregementet, arrangeras under tiden 3 – 8.3.2024 i Östra Nyland. Övningstruppernas styrka uppgår till ca 1000 personer och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten.

I övningen deltar ca 200 fordon. Bland dem finns det också bepansrade fordon. Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av dem. I Lovisa kan buller förekomma enligt följande: Valkom 4.–7.3., Centrum 5.3., Sundholmen-Källa 6.3. och Norrsarvlax 6.–7.3.

Läs mer i försvarsmaktens meddelande.