Lovinfo är stängt fredag 10.3.2023 klockan 12–14

Lovinfo

Kundservikontoret Lovinfo är stängt fredag 10.3.2023 klockan 12–14 på grund av personalens skolning. Lovisa stads växel är öppen, tfn 019 555 1.

Lovinfo är stadens kundservicekontor, där man får en stor del av stadens kundservice från under ett tak.

Läs mer på kundservicekontoret Lovinfos webbsida.