Lovisa avfallsstation utökar öppettiderna

Avfallsstationerna i regionen har nya öppettider, meddelar avfallshanteringstjänsten Rosk’n Roll.

Avfallsstationen i Lovisa är sedan årsskiftet öppen på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 11–18. Torsdagens öppethållning slopas.

Sommartid, det vill säga 1.4–31.10 är avfallsstationerna både i Lovisa och i Borgå öppna även på lördagar klockan 9–14.

I Strömfors förkortas öppettiden med en timme. Avfallsstationen i Strömfors är i fortsättningen öppen på tisdagar klockan 12–18.

Från och med årsskiftet kan du endast betala med bank- eller kreditkort på avfallsstationerna och kontantbetalningarna frångås helt.

Rosk’n Roll justerar öppettiderna på flera håll på sitt område i västra och östra Nyland. Med hjälp av förändringarna görs avfallshanteringstjänsterna enhetligare. I planeringen av de nya öppettiderna har man beaktat avfallsstationernas nuvarande kundmängder.

Läs mera på Rosk’n Rolls webbplats