Lovisa bibliotekens avvikande öppettider

Avvikande öppettider under våren 2023:

  • 6.4: klockan 11–15 (Liljendal endast meröppet klockan 7–21)
  • 7.–10.4: stängt (Liljendal meröppet fredag och måndag klockan 7–21 och veckoslutet klockan 9–19)
  • 1.5: stängt (Liljendal meröppet klockan 7–21)
  • 16.–17.5: stängt på grund av uppdatering av bibliotekssystemet (Liljendal meröppet också ur bruk)
  • 18.5: stängt (Liljendal meröppet klockan 7–21)
  • 26.5: stängt på grund av personalens rekreationsdag (Liljendal meröppet klockan 7–21)

Läs mer på bibliotekens sidor.