Lovisa fick Företagarflaggan i brons

Lovisa fick Företagarflaggan i brons som beviljas av Nylands Företagare. Företagarflaggan delas nu ut för första gången. Flaggorna gäller två år åt gången.

Med Företagarflaggan kan en kommun visa att den är en bra plats för företagande. Företagarflaggan mäter kommunens inställning till företag i fyra kategorier: näringspolitik, kontakt, upphandling och företagarvänlighet.

Man ansökte om företagarflaggan med hjälp av självvärdering. Företagarföreningen och kommunen ansökte om flaggan tillsammans. Kriterierna publicerades för cirka ett år sedan.

Läs mer från Nylands Företagares meddelande.