Lovisa gratulerar avbytartjänsterna för ett viktigt arbete!

Avbytarsystemet som grundades 1974 fyller i april vördnadsvärda 50 år. Lovisa stad ansvarade för avbytartjänsterna i sitt område ända till 2021, under vilken tid staden samlade åt sig betydligt med information om avbytarsystemet och en uppfattning om jordbruksföretagarnas välfärd.

I Lovisa finns cirka 240 bondgårdar, av vilka en del använder avbytartjänster. Avbytartjänsterna är numera centraliserade till Sysmä, som ansvarar för tjänsterna inom hela Södra Finlands område. Sysmä kommun har satsat på avbytarnas välfärd, trivsel och utbildning.

Lovisa stads landsbygdsväsende utvecklar sina tjänster så att invånarnas och företagarnas behov kan bättre beaktas. Landsbygden erbjuder välfärd och naturresurser, där naturen finns nära människan. Landsbygden upplevs som en resurs och plats för rekreation, men också som ett ställe för att idka näringsverksamhet.

Mer uppgifter om Södra Finlands avbytartjänster: https://sysma.fi/lomitus/ (på finska)

Hjärtliga gratulationer till de 50-åriga avbytartjänsterna!

Lovisa stad
landsbygdsväsendet