Lovisa Gymnasium ska få en finskspråkig vänskola från Raumo

Lovisa Gymnasium

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion sammanträder på distansmöte på torsdagen 20.5.2021. Bland andra ärenden ska sektionen behandla Lovisa Gymnasiums projekt Ska vi bli vänner?

Lovisa Gymnasium deltar läsåret 2021–2022 i projektet Ska vi bli vänner?, som är finansierat av Svenska folkskolans vänner. I projektet kommer nio svensk- och fem finskspråkiga skolor att ingå ett vänskolsamarbete för att ta fram goda modeller för fungerande vänskolverksamhet. Lovisa Gymnasiums partnerskola är Rauman lyseon lukio.

Mål med projektet är bland annat att utveckla ett koncept för språköverskridande vänskolverksamhet, som kan användas som modell för andra skolor i landet.

Skolorna planerar att lärarutbyte och ett par dagars visit eller svarsvisit samt eklasstandem ska ingå i programmet inkommande läsår. Eklasstandem betyder samarbete där studerande gör tillsammans olika uppgifter på finska och svenska via nätet.

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions föredragningslista 20.5.2021