Lovisa hamn informerar: AlfaTerminal Oy ger upp planerna som härrör till transitotrafik till Ryssland

AlfaTerminal Oy, som ska etablera sig i Lovisa hamn, ger i sitt kemikalieterminalprojekt upp planerna som härrör till transitotrafik till Ryssland. Ukrainakrisen och till de ekonomiska sanktioner som resulterat av krisen utgör orsak till ombedömningen av företagets strategi.

Planeringen av kanske den modernaste terminalen i Norden fortsätter som mindre än ursprungligen tänkt. Enligt den nya strategin kommer kemikalieterminalen att betjäna import- och exportbehoven av den finska industrin.

Lovisa hamn Ab och AlfaTerminal Oy har i gott samförstånd konstaterat att intentionsavtalet som ingicks 2020 har upphört. Företagen fortsätter förhandlingarna om placering av verksamhet som motsvarar AlfaTerminal Oy:s uppdaterade strategi i Lovisa hamn.

Ytterligare uppgifter

AlfaTerminal Oy
Hannu Koivusalo, styrelsemedlem
+358 400 722 791
info(at)alfaterminal.com

Lovisa Hamn Ab
Tiina Vepsäläinen, verkställande direktör
+358 (0)44 055 5731
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi