Lovisa stad ändrar sina riktlinjer för att meddela om coronavirussmittor i skolorna

koronavirus

Under senaste tiden har det förekommit ett flertal coronavirussmittor i skolorna i Lovisa. Lovisa stads pandemistyrgrupp beslutade 10.11.2021 ändra sina riktlinjer för att meddela om smittfall i skolorna.

Lovisa stad meddelar tills vidare inte om nya coronavirussmittor i skolorna, med undantag av fall där det rör sig om en exceptionellt stor exponeringskedja eller om pandemistyrgruppen annars bedömer det vara särskilt viktigt att meddela om gruppexponeringen. Skolorna fortsätter lika som tidigare med att informera vårdnadshavarna om coronavirussmittorna i skolorna.

Mer uppgifter:

grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07

ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25