Lovisa stad ber om försiktighet på vägar, gator och broar på grund av halka

Den färggranna hösten anlände till Lovisa och förde även med sig rim- och nattfrost. Lovisa stad ber alla beakta detta i sin egen vardag genom att reservera mera restid. Halkan är som värst tidigt på morgonen.

Vinterunderhållet i Lovisa stad har inte ännu börjat, så vi ber alla beakta eventuell halka och röra sig försiktigt på vägar, gator och speciellt broar ovan på vattendrag.

Beakta även att det inte är tillåtet att köra med motorfordon på den flytande gångbron och flytande gatan, bl.a. körning med moped och fyrhjuling där är absolut förbjudet!

Vi ber även personer och skolungdomar som rör sig på cykel att beakta, att flytande gångbron eventuellt kan vara farligt hal på morgonen efter en kall natt. Vid behov kan man leda cykeln över bron.

För att garantera säkerheten följs dessa anvisningar.

Tack för samarbetet!

Lovisa stad