Lovisa stad inleder samarbetsförhandlingar 1.9.2020

Raatihuone kesällä Rådhuset på sommaren

Stadsstyrelsen beslutade 24.8.2020 att inleda samarbetsförhandlingar i enlighet med lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare om att överföra personal på deltid, att permittera personal eller att avskeda personal.

Stadsstyrelsens beslut baserar sig på stadsfullmäktiges beslut 9.7.2020. I juli beslutade stadsfullmäktige att staden ska inleda nya samarbetsförhandlingar på hösten 2020. Målet är att minska 20 årsverken, med vilket man uppnår det sparmål som fastställts i balanseringsprogrammet.

På sitt sammanträde utsåg stadsstyrelsen också arbetsgivarens representanter under samarbetsförhandlingarna.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut ges personalen och personalens representanter en skriftlig förhandlingsframställning 25.8.2020 och förhandlingarna inleds 1.9.2020. Man strävar efter att avsluta förhandlingarna före utgången av halva oktober.

Mer information: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi